Bachelor projekt – Fysisk aktivitet i psykiatrien

Skrevet: kategori: Modul 14

I mit bachelor projekt skrev jeg om “Fysisk aktivitet i psykiatrien“. Målgruppen var mennesker med Borderline.
I min fremlæggelse greb jeg det således an: først at introducere min motivation for at have valgt det emne, jeg havde valgt. – Hvad forskel mit projekt kunne gøre i et større perspektiv og min interesse for emnet. Derefter kom jeg ind på forudsætningerne for, at projektet kunne lade sig gøre og hvad jeg helt konkret ville finde ud af med opgaven. – hvilke midler/metoder jeg havde benyttet undervejs. Metoden redegjorde jeg for i forhold til fordele og ulemper og sammenfattede det med validiteten af mine resultater, som jeg til sidst ridsede op – Hvad jeg fandt ud af og kunne konkludere til sidst ud fra resultaterne. Til sidst tog jeg fat i generelle kritikpunkter; hvordan jeg kunne have optimeret, kildekritik og forsvar af opgaven i sin helhed.

Jeg fik 7 til eksamen.

Valgfag – Visioner for fremtidens psykiatri

Skrevet: kategori: Modul 13

På modul 13, valgmodulet, får du muligheden for at sætte dit helt eget præg på din uddannelse.
Her kan du fordybe dig i fagområder, som du synes, er særligt interessante.
På modul 13 kan du vælge mellem valgfag der:

  • er tilrettelagt af dig selv eller er udbudt af en uddannelsesinstitution
  • er teoretiske, praktiske og/eller kliniske
  • er målrettet en professíon eller flere sundhedsprofessioner
  • er udbudt af din egen lokale uddannelsesretning, eget UC eller andres uddannelsessteder.

Her kan du hente min portfolie til valgfaget “Visioner for fremtidens psykiatri

Selvstændig praktik

Skrevet: kategori: Modul 12

På modul12 skal du skrive en portfolio og en artikel. Artiklen skal have et professionsfagligt sigte, dvs. være relateret til et emne eller en problemstilling, du er blevet optaget af under praktikopholdet. Her skal præsenteres undersøgelser, forskningsresultater eller redegørelser samt en vurdering af metoder og redskaber af relevans for professionen. Artiklen skal udarbejdes under hensyntagen til opsætning og målgruppe i et medie (fagblad/magasin/tidsskrift/hjemmeside), som artiklen tænkes bragt i. Dvs. artiklen målrettes i forhold til emne, længde på artikel, sprogligt niveau, stil, faktabokse, illustrationer mv.

Ledelse og innovation

Skrevet: kategori: Modul 11

Modulet sætter fokus på innovation, og der arbejdes projektorienteret med intervention, sundhedsfremme og forebyggelse under hensyntagen til den enkelte borgers levevilkår og med inddragelse af relevant lovgivning og etik. Projektet kan både rette sig mod privat og offentlig virksomhed.
Projektopgaven indeholder to dele, som vægtes ligeligt.
Del 1 er den del, hvor det faglige fremføres med hensyn til problemformulering, videnskabsteori, metode, analyse, faglige begrundelser, diskussioner/refleksioner med inddragelse af etiske vurderinger, evaluering af projektet samt konklusion og perspektivering.
Del 2 er den del, hvor der arbejdes med opgaven ud fra en projekttilgang. Her vil den studerende kunne relatere til projektets formål, mål, succeskriterier, tidsplaner, risikoanalyser og andre relevante elementer fra projektledelse/-styring.
Af hensyn til dem jeg var i gruppe med er deres navne slettet.