Ledelse og innovation

Skrevet: kategori: Modul 11

Modulet sætter fokus på innovation, og der arbejdes projektorienteret med intervention, sundhedsfremme og forebyggelse under hensyntagen til den enkelte borgers levevilkår og med inddragelse af relevant lovgivning og etik. Projektet kan både rette sig mod privat og offentlig virksomhed.
Projektopgaven indeholder to dele, som vægtes ligeligt.
Del 1 er den del, hvor det faglige fremføres med hensyn til problemformulering, videnskabsteori, metode, analyse, faglige begrundelser, diskussioner/refleksioner med inddragelse af etiske vurderinger, evaluering af projektet samt konklusion og perspektivering.
Del 2 er den del, hvor der arbejdes med opgaven ud fra en projekttilgang. Her vil den studerende kunne relatere til projektets formål, mål, succeskriterier, tidsplaner, risikoanalyser og andre relevante elementer fra projektledelse/-styring.
Af hensyn til dem jeg var i gruppe med er deres navne slettet.

Download Attachments

FileDescriptionFile sizeDownloads
pdf modul11748 KB 116