Selvstændig praktik

Skrevet: kategori: Modul 12

På modul12 skal du skrive en portfolio og en artikel. Artiklen skal have et professionsfagligt sigte, dvs. være relateret til et emne eller en problemstilling, du er blevet optaget af under praktikopholdet. Her skal præsenteres undersøgelser, forskningsresultater eller redegørelser samt en vurdering af metoder og redskaber af relevans for professionen. Artiklen skal udarbejdes under hensyntagen til opsætning og målgruppe i et medie (fagblad/magasin/tidsskrift/hjemmeside), som artiklen tænkes bragt i. Dvs. artiklen målrettes i forhold til emne, længde på artikel, sprogligt niveau, stil, faktabokse, illustrationer mv.

Download Attachments

FileDescriptionFile sizeDownloads
pdf samleropgave-modul121.003 KB 140