Modul 10 Fysisk aktivitet

Skrevet: kategori: Modul 10

I det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde er der stigende opmærksomhed på betydningen af fysisk aktivitet og inaktivitet. I dette modul arbejdes der med forskellige træningsformer, herunder dynamisk aerob træning og dynamisk styrketræning i sammenhæng med kost og sundhed. Fysisk aktivitet, forstået som idræt, sport, motion og bevægelse vurderes i et samfundsmæssigt og pædagogisk perspektiv med særligt fokus på sociale netværk, magt og kropsidentitet. De psykologiske, pædagogiske og samfundsmæssige udfordringer i at igangsætte fysisk aktivitet i befolkningsgrupper analyseres og diskuteres i forhold til sociale netværks betydning for sundhed og idealer om den sunde krop. I relation hertil anvendes og diskuteres brugen af
sundhedsprofiler og metoder til måling af arbejdskapacitet og – belastning.
Af hensyn til dem jeg var i gruppe med er deres navne slettet.

Modul 8 – sundheds- og kostvaner

Skrevet: kategori: modul 8

På modul 8 består eksamen af en ekstern eksamen, hvor der offentliggøres en problemstilling på Fronter. Med udgangspunkt i en kendt problemstilling fra modulet 7 og 8, skal du udarbejder en opgave ud fra en tværfaglig problemformulering. Du har 2 dage til at lave din opgave.
Modulet sætter fokus på sundheds- og kostvaner hos udvalgte grupper i samfundet.