Info

Da jeg læste ernæring og sundhed på Ankerhus i Sorø savnede jeg mulighed for at læse andre studerendes opgaver, for at se hvordan opgaven var bygget op osv. Der findes ingen opgave bank, hvor jeg kunne se andres opgaver, og det var kun muligt at læse andre studerendes opgaver, hvis læreren havde taget nogle udvalgte med til undervisningen. Hvilket der var kun ganske få underviser, der gjorde. Derfor har jeg samlet mine opgaver på denne side, således andre kan få inspiration i forhold til form og struktur mm i opgaverne.
Mine opgaver er ikke 12 tals opgaver, hvilket ikke er det væsentligste, men at du som studerende har mulighed for at få inspiration til dine modul opgaver. Har du nogle spørgsmål til opgaverne er du velkommen til at kontakte mig.